Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetko nami ponúkaný tovar je 100% originál, nový a nepoužitý.
Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od jej odoslania.

 

SPȎSOB  DOPRAVY

Vaša zásielka bude odoslaná   

-   Slovenskou poštou

-   Kuriérskou spoločnosťou

 

SPȎSOB PLATBY 

Dobierka - platí sa pri doručení objednávky.

Bankový prevod

Číslo účtu pre Poštovú Banku:   SK876500 0000 0000 3988 5185

 

EXPEDIČNÁ DOBA

Priemerná expedičná doba od 1 do 14 pracovných dní. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Expedičná doba znamená, že tovar opustí náš sklad v uvedenom termíne. Výsledná doba dodania je potom závislá na spôsobe dopravy . Ak je na našom tovare vyznačené tovar na ceste alebo na  objednávku, dodacia doba sa predlžuje. Pri objednaní viacerých produktov sa snažíme dodať tovar naraz. V prípade že v objednávke je niektorý tovar s dlhšou dodacou dobou a aj tovar držaný skladom, bude objednávka vybavená postupne expedičné náklady budú  účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru. Prepravné a balné v druhej dodávke hradí firma.

 

ZMENA DODACEJ LEHOTY

Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby v prípade ak dodávateľ nedodrží termín dodania  O tomto vás však budeme bezodkladne informovať. Ak sú nové podmienky pre vás neprijateľné, máte možnosť od objednávky odstúpiť.

 

NEPREBRATÉ ZÁSIELKY

Vrátené zásielky bez udania dôvodu späť nezasielame a príslušnému kupujúcemu nebudú vybavované ani jeho ďalšie objednávky.
Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť.

Expedičné náklady budú účtované opakovane.

 

VRÁTENIE TOVARU - Odstúpenie od zmluvy (týka sa iba internetových objednávok zasielaných kurierom alebo poštou)

Zákazník je v zmysle § 7 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji platným od 01.05.2014 oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a je povinný nás o tom vopred informovať telefonicky (0917 872 242) alebo e-mailom (info@bobas-slovakia.sk). V prípade, že tovar vraciate do 14 pracovných dní od zakúpenia, uveďte svoje číslo účtu – kam Vám máme úhradu za vrátený tovar poukázať.

Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru prijatý. Tovar musí byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a všetkou dokumentáciou, ktorá Vám bola dodaná s tovarom (t. j. záručný list, návod na použitie, faktúra, resp. kópia faktúry). Tovar  pri odstúpení od zmluvy DOPORUČUJEME  doručiť vo forme poistenej zásielky PRIAMO na našu prevádzku (neposielajte balík na poštu - ale priamo k nám na prevádzku!):

Bobas Slovakia s.r.o.
Horná 33
941 06 Komjatice
tel. 0917 872 242    mail: info@bobas-slovakia.sk

Tovar neposielajte na dobierky – nebude prevzatý.

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy - objednávky bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený na našej web stránke ww.bobas.sk, www.bobas-shop.sk, www.bobobaby.sk alebo vyplnením formuláru, ktorý je súčasťou zásielky spoločne s faktúrou.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

 Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám zákazníka a nebol vadný, v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014, §10 ods.3 náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša zákazník, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

REKLAMÁCIA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neštandardným  používaním b. nesprávnym použitím výrobku c. nesprávnym skladovaním Postup pri reklamácii:

1.) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

2.) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3.) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu

4.) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode /faktúra/.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.


VLASTNÍCTVO TOVARU

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti 

Július Jahnátek
www.bobas-shop.sk, www.bobas.sk, www.bobobaby.sk

Horná 33

94106 Komjatice                                                                                                                                 
tel: 0917 872 242
info@bobas-slovakia.sk

Zákony a predpisy: 


zák. č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa
zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník 
zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch 
zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji